Een ‘Weconomy’

Unieke samenwerking aanbieders erfgoed en recreatie-ondernemers via de Heuvelrug Erfgoedpas

 

Iedereen profiteert
Afgenomen subsidies waren aanleiding voor de start van een samenwerkingsverband van aanbieders van natuurlijk en cultureel erfgoed met de recreatie-ondernemers op de Utrechtse Heuvelrug. De Heuvelrug Erfgoedpas is in het leven geroepen met als doel extra inkomsten te genereren voor de belevingswaarde van het erfgoed, voor natuur- èn cultuur.

Iedereen die de Heuvelrug een warm hart toedraagt en € 15,- doneert, ontvangt de pas. De pashouder krijgt 10% voordeel op de rekening bij 30 geselecteerde ondernemers in en om de Heuvelrug. Alle pas-acceptanten hebben een aanbod van natuur- of cultuurbeleving, lokale of biologische producten en/of groen vervoer. Bij sommigen is dat aanbod duidelijk aanwezig, andere ondernemers hebben aangegeven daarin meer te willen investeren. Hun ‘Heuvelrug-proof’ aanbod doet de omgeving goed, is aantrekkelijk voor vele recreanten en daarmee om meerdere redenen ook voor de ondernemer.

Het Samenwerkingsverband Heuvelrug Erfgoed
De pas wordt uitgegeven door het Samenwerkingsverband Heuvelrug Erfgoed o.l.v. Stichting Huis Doorn, waarin wordt samengewerkt met 30 recreatieondernemers en een Raad van Advies met o.m. Kasteel Amerongen, Landgoed Zuylestein en het Von Gimborn Arboretum (Nationaal Bomenmuseum) en een vertegenwoordiging van de ondernemers. 
De deelnemende ondernemers zijn o.a. restaurants, hotels, theetuinen, B&B’s, en bungalowparken. Ook hun belang bij een blijvend mooie omgeving is groot. Zo ontwikkelt zich een community van erfgoedaanbieders, ondernemers, bewoners en recreanten die zich verantwoordelijk voelt en bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van de mooie omgeving en de recreatieve voorzieningen.

Projecten
Met zoveel eigenaren van natuur en cultuur in de regio, willen we het eerste jaar beginnen met 4 beneficiënten. Naast Huis Doorn en Kasteel Amerongen, zal ook aan Landgoed Zuylestein en het Von Gimborn Arboretum, zijnde 4 belangrijke leveranciers van natuur- en cultuurbeleving op de Utrechtse Heuvelrug, gevraagd worden projecten in te dienen. De ondernemers zullen worden betrokken bij de besteding van de inkomsten.