Een ‘Weconomy’

Unieke samenwerking van de aanbieders van erfgoed met recreatie-ondernemers en recreanten.


Iedereen profiteert

Afgenomen subsidies waren aanleiding voor de start van een samenwerkingsverband van aanbieders van natuurlijk en cultureel erfgoed met de recreatie-ondernemers en recreanten op de Utrechtse Heuvelrug. Het is immers voor iedereen belangrijk (de beleving van) de mooie regio op peil te houden. De Heuvelrug Erfgoed Pas is een mooi middel om tot een samenwerking te komen waar zowel de regio, de ondernemers als de recreanten baat bij hebben.

Iedere recreatie-ondernemer is welkom voor deelname. Het streven is vooral ondernemers te omarmen met een aanbod van natuur- of cultuurbeleving, lokale of biologische producten en/of groen vervoer. Een ‘Heuvelrug-proof’ aanbod doet de omgeving goed, is aantrekkelijk voor vele recreanten en daarmee ook voor de ondernemers.

Het Samenwerkingsverband Heuvelrug Erfgoed
De Heuvelrug Erfgoed Pas heette voorheen Nationaal Park Pas (NP-Pas) , en werd uitgegeven onder auspiciën van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH).

de presentatie Nationaal Parkpas

Uitreiking van de eerste NP-Pas aan Commissaris van de Koning W.I.I. van Beek door voorzitter NPUH dhr. D. Wijte. Daarnaast mw. M. van Lidth de Jeude, programmaleider NP-Pas en dhr. K. Lever, programmaleider Nationale Parken Min EZ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omdat de organisatie van het Nationaal Park de uitvoering niet ter hand kon nemen, is de pas in 2018 door het Samenwerkingsverband Heuvelrug Erfgoed voortgezet, o.l.v.  de directeur van Huis Doorn, de heer drs. H.H. Sietsma en ondergebracht bij de Stichting Huis Doorn.

Inmiddels hebben bijna 40 recreatie-ondernemers zich aangesloten. In een Raad van Advies hebben verder zitting de eigenaren/directeuren van Kasteel Amerongen, Landgoed Zuylestein en het Nationaal Bomenmuseum Gimborn, en een vertegenwoordiging van de ondernemers en recreanten. Zo ontwikkelt zich een community die zich verantwoordelijk voelt en bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van de mooie omgeving en de recreatieve voorzieningen.

Projecten
De opbrengst van de Heuvelrug Pas gaat naar natuur- en cultuurprojecten. Erfgoedeigenaren/beheerders worden uitgenodigd projecten in te dienen. De ondernemers worden betrokken bij de toekenning van de projecten.

Overhandiging cheque aan mw. F.D. de Beaufort, bestuurslid Landgoed Den Treek-Henschoten

Een eerste donatie is gedaan aan Landgoed Den Treek-Henschoten, ten behoeve van een vogelkijkhut nabij het Vogelwater, een grote waterplas op het landgoed.