De Utrechtse Heuvelrug, natuur- èn cultuurparel midden in het land, bouwt aan een ‘WEconomy’.

De Utrechtse Heuvelrug kenmerkt zich door de unieke combinatie van natuur en cultuur. Maar liefst 10.000 ha. is Nationaal Park en voor de hele Heuvelrug is er een Geopark in oprichting.

Samen voor de Heuvelrug

Voor de aanbieders van het mooie natuurlijke en culturele erfgoed is het niet makkelijk om het hoofd boven water te houden. Om de beleving van al dit moois in stand te houden heeft een aantal koplopers met de recreatie-ondernemers de handen ineen geslagen. Dat is niet eerder zo gebeurd. Het zijn Huis Doorn, Kasteel Amerongen, Landgoed Zuylestein en het Nationaal Bomenmuseum die het voortouw hebben genomen en het Samenwerkingsverband Heuvelrug Erfgoed in het leven hebben geroepen. Hierin werken natuur- en cultuurorganisaties samen met recreatie-ondernemers aan het op peil houden van het erfgoed op de Utrechtse Heuvelrug. Met de Heuvelrug Erfgoed Pas gebeurt dit op een manier die zowel de Heuvelrug, de ondernemers als de recreanten ten goede komt. Inmiddels hebben 40 recreatie-ondernemers zich aangesloten.

De Heuvelrug Erfgoed Pas

De pas koop je al voor € 15,- per jaar. De opbrengst komt ten goede aan natuur- en cultuurprojecten op de Utrechtse Heuvelrug. Je krijgt maandelijks mooie wandel- en fietsroutes thuisgestuurd, om optimaal te kunnen genieten van de Utrechtse Heuvelrug. Mooie restaurants, theetuinen, overnachtingslocaties, musea en ook fietsverhuurders ondersteunen de pas en geven je graag een prijsvoordeel als je langs komt. Zo steunen we met elkaar ons erfgoed.

Meer lezen?

  • Op deze website vind je het gezamenlijke aanbod met handige overzichten;
  • Wie precies dit initiatief heeft omarmd lees je hier.

Nieuwe aanpak m.i.v. seizoen ’21-’22

Een jaar geleden, met de start van de coronacrisis, zijn we gestopt met de verkoop van de Heuvelrug Erfgoed Pas. De recreatie-ondernemers werken mee aan deze goede doelenpas door een prijsvoordeel te geven aan de pashouders. Dit konden we in coronatijd niet meer van ze vragen.
Dit seizoen, als de crisis voorbij zal zijn, zal de verkoop van de pas door Huis Doorn echter niet worden hervat. Mede dankzij het bureau Salesforce is ondertussen het concept verbeterd en o.m. het prijsvoordeel vervangen door een te ontwikkelen uniek recreatief aanbod voor pashouders (door bv. onze oude kastelen en buitenplaatsen er meer bij te betrekken).
Wij zijn daarbij van mening dat niet Huis Doorn, maar het Regionaal Bureau voor Toerisme, hiervoor de benodigde uitvoeringskracht heeft. Het RBT heeft inmiddels met een kopgroep van ondernemers hier een begin mee gemaakt. Op aangeven van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, waarmee het RBT een samenwerking is aangegaan zal de recreant geen pas meer worden aangeboden, maar vindt per afgenomen evenement/arrangement een afdracht aan het goede doel door de ondernemers plaats. Dit zal alleen kunnen op het moment dat er weer meer financiële ruimte bij de ondernemers is.

Mocht u liever op dit moment en rechtstreeks aan onze mooie Utrechtse Heuvelrug willen doneren dan verwijzen we u graag naar de websites van het nationaal park en het geopark i.o.:
np-utrechtseheuvelrug.nl
geopark-heuvelrug.nl